11 December 2011

Adab Sesama MakhlukAdab Sesama Manusia

1.    Memberi salam/bertegur sapa
2.    Bertanya khabar/berita
3.    Berusaha mengeratkan silaturrahim
4.    Ziarah menziarahi
5.    Hormat menghormati dalam pergaulan
Adab terhadap makhluk lain


1.    Menjaga dan memelihara dengan penuh tanggungjawab
2.    Sentiasa menyayangi dengan hati ikhlas
3.    Memanfaatkan makhluk lain untuk tujuan kebaikan


Kebaikan beradab sesama makhluk :

1.    Mendapat pahala
2.    Disayangi dan dihormati
3.    Keselesaan dalam kehidupan bermasyarakat

Jika tidak beradab  :
1.    Dimurkai allah
2.    Tiada rasa belas pada sesama makhluk
3.    Tidak selesa hidup di dlm masyarakat
4.    Dibenci

Beza baik dan buruk:

Akhlak baik
Akhlak buruk
Melakukan amalan baik yang disuruh allah
Melakukan perkara yang dilarang allah

Bercakap dengan sopan

Bercakap kasar/bengis
Suka menolong dengan ikhlas
Malas dalam melakukan kerja
Tidak mengumpat/mengata/
mengejek
Bercakap tentang keburukanPerkembangan Islam Selepas Hijrah

»  Surat Rasulullah kepada Raja Romawi, Heraclius

Surat Rasulullah kepada Raja Romawi, Heraclius

 
Rasulullah mengirim surat kepada Heraclius, Raja Romawi yang dibawa oleh Dihyah al Kalbi. Ia menyerahkannya kepada penguasa Bushra dan mengantarnya kepada Heraclius. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusanNya, kepada Heraclius Raja Romawi. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk.

Amma ba’du: Aku mengajakmu untuk masuk Islam. Masuklah Islam maka kau akan selamat dan kau akan diberikan oleh Allah dua pahala. JIka kau menolak, maka kau menanggung dosa orang orang Arison.
‘Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang orang yang berserah diri (kepada Allah)” (QS Ali Imran 3: 64)

Surat Nabi kepada Kaisar Romawi diambil dari hadist Ibnu Abbas dari Abu Sufyan yang di takhrij oleh Bukhari pada bab Kaifa bada-al wahyi ila Rasulillah, oleh Muslim (1773), Tirmidzi (2718), Abu Daud (5136), Ahmad (I:263) dan oleh Baihaqi dalam as-Sunan (IX:177)